Bahamy

Bahamské ostrovy ležící severovýchodně od Kuby se skládají z 30 větších, 700 menších a 2400 korálových ostrovů. Díky nízké nadmořské výšce zde prakticky nenajdeme strmá pobřeží, převažují rozlehlé písčité pláže. Díky severovýchodním pasátům a blízkosti Golfského proudu je zde podnebí také ještě tropické – průměrné teploty v srpnu dosahují 28°C, v únoru pak 21°C.

Bahamský dolar je hodnotou pevně vázán na ten Americký a mnohdy je v obchodech možno použít kterýkoliv z nich nebo jsou alespoň bezproblémově směnitelné. Hlavním odvětvím ekonomiky je turistický ruch, který tvoří asi dvě třetiny HDP.

Díky němu jsou Bahamy řazeny na třetí místo v žebříčku průměrných příjmů na hlavu v rámci západní polokoule (hned po Spojených státech a Kanadě). Zbylou třetinu HDP obstarává těžba soli a dřeva, ropná rafinérie a pěstování cukrové třtiny, ananasů a banánů. Do 50. let minulého století se místní obyvatelé živili především lovem mořských hub.

V průběhu posledních desetiletích popularita Baham jako turistické destinace kolísala, ale v podstatě už od 60. let si drží status populární dovolenkové destinace pro bohaté a mocné obchodníky ze Severní Ameriky. Díky výhodnému daňovému systému si zde zařídila sídlo řada bank a peněžních ústavů.

Přístav hlavního města Nassau dnes již ztrácí svůj strategický význam, přesto Bahamské ostrovy provozují velké obchodní loďstvo díky politice „levné vlajky“.