Velké Antily

Velké Antily (angl. Greater Antilles, franc. Grandes Antilles, špaň. Grandes Antillas) je jedna z hlavních skupin ostrovů v oblasti Karibiku. Jedná se o západní část souostroví Antily, tedy asi 90 % celého souostroví. Jejich geologický původ mají shodný s pevninskou Amerikou, na rozdíl od Malých Antil, které mají převážně korálový původ.

Největšími ostrovy, které jsou do tohoto souostroví započítávány, jsou Hispaniola, Kuba, Jamajka a Portoriko. Geograficky sem spadají i Kajmanské ostrovy a ostrov Navassa. V historii byla tato oblast velmi významná pro evropské koloniální mocnosti jako Španělsko, Velká Británie a Francie, které mezi sebou o ni sváděly války.

Kuba

Jedna z posledních zemí ovládaná komunisty (funguje zde ještě tzv. socialismus sovětského typu). Hlavní ostrov (největší v souostroví Velké Antily, 15. dle velikosti na Zemi) se táhne v délce 1 200 km a je široký až 190 km, ovšem celkem je tento stát tvořen více než čtyřmi tisíci malých ostrovů a ostrůvků.

Flora a fauna zde není příliš bohatá, jen ptáků zde žije několik stovek druhů (mnohdy endemických). Nejslavnějším odvětvím místního hospodářství je výroba velmi kvalitních havanských doutníků, ale od počátku 90. let 20. století je chabá ekonomika Kuby postupně podporována rostoucím turismem. Nejznámějším letoviskem je Varadero, ovšem nejnavštěvovanějším městem je samozřejmě hlavní město Havana.

Zajímavosti:

  • V letech 1969 až 1998 zde byly zrušeny Vánoce (obnoveny až po návštěvě papeže Jana Pavla II.).
  • V roce 2006 byl kubánský prezident Fidel Castro označen jako 7. nejbohatší hlava státu na Zemi. Castro to večejně popřel a deklaroval, že nevlastní ani jeden dolar.

Hispaniola

Po Kubě se jedná o druhý největší ostrov v rámci Velkých Antil (jeho rozloha je 76 480 km2). Pro Evropany jej objevil při své první plavbě Kryštof Kolumbus, kdy zde jeho loď Santa Maria najela na mělčinu – nazval jej Malé Španělsko (špaň. La Espaňola, lat. Hispaniola) a založil zde první španělskou osadu v Americe.

Obyvatelé žijí především ve velkých městech podél pobřeží, hornaté vnitrozemí je osídleno velmi řídce. Přestože je zde podle průzkumů 80 % římskokatolíků a 16 % protestantů, mnoho Haiťanů stále praktikuje woodoo, jehož tradici si přinesli z Afriky. Pětina obyvatel zde pracuje v zemědělství, ale nejvýznamnějším hospodářským odvětvím je těžba nerostných surovin. Nacházejí se na něm dva nezávislé státy:

Republika Haiti – jedná se o nejchudší zemi na západní polokouli, 80 % obyvatel žije pod hranicí chudoby a čtvrtinu HDP tvoří zahraniční pomoc.

Dominikánská republika – ekonomicky je na tom „República Dominicana“ mnohem lépe než její chudší soused. Významnou část státního rozpočtu tvoří zisky z cestovního ruchu, protože od 90. let se tato země stala vyhledávaným cílem náročných západních turistů.

Jamajka

Pobřeží tohoto ostrova je velmi skalnaté a lemované královými útesy. Ve vnitrozemí se nachází především stále zelené tropické lesy a savany s obrovským množstvím kaktusů.

Přestože Jamajku objevil v roce 1494 Kryštof Kolumbus a Španělsko se ji pokusilo kolonizovat, tak v letech 1655 až 1962 byla korunní kolonií Velké Británie. Zřejmě právě díky tomu je nyní Jamajka relativně ekonomicky vyspělá s nízkou negramotností a bohatým cestovním ruchem.

Zajímavosti:

  • Jamajka je rodištěm hudebních stylů reggae a ska. V oblasti reggae se stal nejvýraznější postavou Bob Marley se svojí kapelou The Wailers.
  • Nejrozšířenějším náboženstvím je zde křesťanství, ovšem nejznámější náboženství spojované s místní kulturou je rastafariánství vyznačující se např. nošením dredů a pletených rasta čepic, vegetariánstvím či odporem k pohanské medicíně.
  • Marihuana zde roste téměř jako plevelná rostlina a Jamajčané ji používají úplně ke všemu (vaří z ní, dělají z ní lana a oblečení apod.) Její kouření je zde sice ilegální,ale místní obyvatelé vnímají její kouření téměř jako národní sport.

Portoriko

Portoriko je přidružený stát USA a také jediným územím USA, kde se mluví výhradně španělsky. Jako úřední jazyk je zde sice také uzákoněna angličtina, ale nikdo ji nepoužívá.

V USA je na Portorikánce pohlíženo jako na občany nižší kategorie, a proto se úřady ve Washingtonu pokusili Portoriko povýšit na 51. stát USA, ovšem místní obyvatelé to odmítli, protože by museli platit daně (nyní nemusí platit federální daně, ale mohou dostávat federální dávky).

Díky množství podniků z jiných států USA využívajících zde nižších mzdových nákladů je zde životní úroveň na relativně přijatelné úrovni. Cestovní ruch zde narozdíl od dalších ostrovů není tak významný.