Malé Antily

Malé Antily je východní část souostroví Antily, a přestože se rozprostírá na ploše mnohem větší než Velké Antily, plocha suché země tvoří méně než 10 % celkové plochy Antil. Dělí se na tři hlavní skupiny ostrovů:

Závětrné ostrovy:
Anguilla, Antigua, Barbuda, Dominika, Guadeloupe, Montserrat, Nevis, Panenské ostrovy, Saba, Svatý Bartoloměj, Svatý Eustachius, Svatý Kryštof, Svatý Martin, …

Návětrné ostrovy:
Barbados, Grenada, Martinik, Svatá Lucie, Svatý Vincenc, Tobago, Trinidad, …

Závětrné ostrovy:
Aruba, Bonaire, Curacao, …

Státy a závislá území

Nezávislé státy

Antigua a Barbuda

Stát rozkládající se na třech ostrovech, člen Commonwealthu (1620 tuto oblast zabrali Španělé, o dva roky ji převzali Britové a jejich nadvláda trvala většinu doby až do roku 1981, kdy Antigua a Barbuda vyhlásila nezávislost).

Od 80. let panuje na Barbudě nespokojen s ústřední vládou, a usiluje proto o nezávislost. Turistika zde stále zajišťuje více než polovinu HDP, i když nízký počet turistů od roku 2000 místní ekonomiku značně zpomalil.

Barbados

Konstituční monarchie ležící na ostrově vzniklém především díky činnosti korálů na mořském dně. Velké plochy povrchu zde zabíraly především tropický deštný les a mangrovníkové porosty, ovšem dnes většinu původní fauny nahradily plantáže cukrové třtiny. Kromě hospodářství je místní ekonomika založena především na cestovním ruchu a bankovnictví (zvláště díky praní špinavých peněz).

Dominika

Ostrov sopečného původu, což zapříčinilo také je hornatost (nejvyšším vrcholem je Morne Diablotin – 1447 m n. m.). Vnitrozemí je dosud málo obydleno a je pokryto deštným lesem, ovšem v pobřežních oblastech došlo ke značnému odlesnění. Hlavním odvětvím hospodářství je zde pěstování banánů, kokosových ořechů a citrusových plodů. Cestovní ruch je zde nevýznamný, ale má stoupající tendenci.

Grenada

V roce 1979 v tomto ostrovním státě proběhl převrat a moci se zde chopil populární levicový vůdce Maurice Bishop. Spolupráce s komunistickým blokem v tehdejší době silně znepokojovala USA a v roce 1983, kdy byl Bishop svržen a popraven, aby ho nahradili skalní komunisté.

Armáda USA provedla rychlou invazi, kterou zdůvodnila ochranou 600 amerických studentů na místní univerzitě. Hurikán Ivan v roce 2004 zničil nebo poškodil 90 % domů, ovšem turistické kapacity zde již znovu byly obnoveny.

Svatá Lucie

Přesto, že hlavním zdrojem příjmů ostrova je turismus, tak zde kvůli úrodné sopečné půdě byla vykácena většina původního deštného pralesa a dnes zde třetina obyvatel pěstuje banány, kokosové ořechy, kakao a mango. Místní obyvatelé se snaží také využívat geotermální energii.

Svatý Kryštof a Nevis

Tento stát má podobnou historii jako většina ostatních v dané oblasti, ovšem od roku 1983, kdy oficiálně získal nezávislost, panují mezi oběma ostrovy ostré spory. Menší Nevis se totiž snaží získat nezávislost zdůvodňovanou především ekonomickou diskriminací ze strany centrální vlády. Oblast však není politicky nestabilní a těší se živému turistickému ruchu.

Svatý Vincenc a Grenadiny

Stát se skládá z hlavního ostrova Svatý Vincenc (344 km2) a ze souostroví Grenadiny (32 menších ostrůvků, pouze polovina osídlena). Přestože je tento region velmi často postižen hurikány, jejich ekonomika a zisky z turismu nijak nepokulhávají za ostatními ostrovními státy.

Trinidad a Tobago

Ostrovní stát skládající se z 23 ostrovů. Díky těžbě ropy, zemního plynu a asfaltu patří k nejvíce prosperujícím státům v oblasti Karibiku. Zdejší průmysl zaměřen především na zpracování ropy a produkci umělých hnojiv, metanolu a ocelových výrobků. Kvůli horšímu ovzduší zde není turistický ruch tak masový.

Závislá území

Francie

Guadeloupe – francouzská kolonie od roku 1635 (nyní zámořský departement)
Martinik – původní název Madinina (ostrov květin)
Saint-Martin
Saint-Barthélemy

Nizozemské království

Aruba – v 19. století zde proběhla zlatí horečka, dnes většina populace zaměstnána v turistickém ruchu. Jedinou tržní plodinou je aloe používaná v kosmetice a farmaceutickém průmyslu.
Nizozemské Antily

Spojené království Velké Británie

Anguilla – zemědělství se zde kvůli mělké půdě a malým srážkám příliš nedaří. Obyvatelé se živí především rybolovem.
Bermudy – mnoho návštěvníků a organizací na tento ostrov nepřilákala jen jeho blízkost k USA, ale také výhodné daňové zákony. Díky praní špinavých peněz patří Bermudy mezi deset nejbohatších zemí na světě (per capita).
Britské Panenské ostrovy – díky obrovským ziskům z turismu se zde HDP pohybuje okolo 40 000 USD na obyvatele
Montserrat
Turks a Caicos

Spojené státy americké

Americké Panenské ostrovy